Amtsgericht Lingen

Huisadres:
Amtsgericht Lingen
Burgstrasse 28
49808 Lingen
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Lingen
Postfach 12 40
49782 Lingen (Ems)
Duitsland

Telefoon: 0049(0)591/80490
Fax: 0049(0)591/8049408

 
Directeur: Dr. Michael Schwickert
 

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Lingen omvat het gebied van de stad Lingen.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Lingen is in civiele zaken bij het Landgericht Osnabrück inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Oldenburg.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door neen advocaat is bij het Amtsgericht Lingen niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Lingen is een van deze.