Fusies en Overnames Duitsland

Ondersteuning bij fusie en overname van en door Duitse bedrijven

Grensoverschrijdende fusies en overnames zijn altijd een uitdaging. Wanneer u een bedrijf overneemt in Duitsland, wordt overgenomen door een Duits bedrijf of fusioneert met een bedrijf in Duitsland laat u zich maar beter bijstaan. Er zijn verschillende juridische uitdagingen, maar ook op praktisch vlak is enige praktijkervaring op zijn plaats. Als advocaat in Duitsland sta ik Nederlandse en Vlaamse bedrijven bij die een bedrijf in Duitsland overnemen of worden overgenomen.

Succesvol een bedrijf overnemen in Duitsland

Een bedrijf overnemen in Duitsland heeft veel voordelen. U heeft bijvoorbeeld meteen toegang tot de beloftevolle Duitse markt en haalt meteen alle knowhow in huis. Toch is de overname van een bedrijf in Duitsland een ingewikkelde zaak. Hierbij moeten niet alleen de boeken kloppen, maar moet u ook denken aan fiscale zaken, het arbeidsrecht en de gevolgen van dergelijke grensoverschrijdende transacties. Verrassingen zoals oplopende pensioenkosten zijn vaak niet ongewoon. Een goede kennis van het Duitse rechtssysteem is cruciaal voor een geslaagde overname van een bedrijf in Duitsland.

Mijn dienstverlening strekt zich in alle mogelijke richtingen uit. Zo help ik niet alleen Nederlandse of Vlaamse ondernemingen die een bedrijf overnemen in Duitsland, maar ondersteun ik hen ook wanneer ze door een Duits bedrijf worden overgenomen. Contacteer mij gerust als u meer wilt weten over mijn oplossingsgerichte aanpak.

Fusioneren met een Duits bedrijf

Een fusie met een Duits bedrijf vergt enige voorbereiding. De fusie moet nu eenmaal kaderen binnen een bredere strategie en de prijs is natuurlijk een bepalende factor. Daarbij dient u rekening te houden met de bedrijfscultuur en de structuur van het partnerbedrijf, maar denk tegelijk ook aan fiscale en arbeidsrechtelijke zaken die de fusiekandidaat typeren. Het benoemen van die onderliggende kenmerken is vaak geen eenvoudige opgave en al zeker niet als u de taal niet machtig bent.

Als advocaat in Duitsland help ik Vlaamse en Nederlandse bedrijven met het fusietraject in Duitsland. Dit gaat van een grondig antwoord op al uw juridische vragen tot de optimalisatie van de juridische structuur en het opstellen van de nodige documenten. Tijdens een eerste adviesgesprek beantwoord ik graag een aantal vragen.

Verloop van een bedrijfsovername in Duitsland

Een bedrijf overnemen is altijd anders en voor een overname van een bedrijf in Duitsland is dat natuurlijk ook gewoon het geval. In feite bestaat het overnametraject uit drie fasen, namelijk de voorbereidingsfase, de afrondingsfase en de implementatiefase. Ik begeleid u doorheen het volledig traject en doe er samen met u alles aan om de overname van het bedrijf in Duitsland succesvol te laten verlopen.

U voorbereiden op de overname van een bedrijf in Duitsland

Tijdens de voorbereidingsfase wordt er een strategisch plan opgesteld waarin de doelstellingen en de voor- en nadelen van de overname van het bedrijf in Duitsland uit de doeken worden gedaan. Ook de fiscale, juridische en bedrijfseconomische gevolgen komen daarbij aan bod.

Afwikkeling van de overname van een Duits bedrijf

Tijdens de afrondingsfase wordt er eerst en vooral een geheimhoudingsovereenkomst gesloten om zonder risico’s concrete onderhandelingen te kunnen voeren. Op die manier kan het niet uitlekken dat u de bestaande zaak in Duitsland wilt overnemen, net zoals u de bedrijfsgeheimen van het bedrijf in Duitsland niet mag bekendmaken. Wanneer er over de hoofdlijnen een eerste akkoord wordt gesloten, volgt een intentieverklaring en een overnameprotocol om de onderhandelingen enigszins in de juiste richting te sturen. Een due diligence-onderzoek en een correcte waardering moet uiteindelijk uitmonden in waterdichte afspraken en een koopovereenkomst. Zeker hier is de tussenkomst van een advocaat in Duitsland onontbeerlijk en dit ongeacht of u nu enkel welbepaalde activa (en passiva) overneemt of de aandelen van het Duits bedrijf. In dat laatste geval dient u ook ingeschreven te worden in de lijst van aandeelhouders. Ook daarbij rekent u op mijn ondersteuning.

Implementatie van het overgenomen bedrijf in Duitsland

De implementatiefase is misschien nog wel de belangrijkste fase van het volledige overnametraject. Zelfs bij een correcte waardering valt alles in het water wanneer de integratie niet vakkundig verloopt, wanneer personeel morrelt, wanneer de nieuwe werkwijze niet strookt met hoe ze in Duitsland zaken doen en wanneer klanten vertrekken. De praktijk leert mij dat de meeste organisaties hier falen en net daarom is het niet voldoende om u alleen tijdens de overnamefase te laten begeleiden.

Optimale ondersteuning gedurende het volledige overname- of fusietraject

Een bedrijf overnemen doet u niet zomaar. Grensoverschrijdend fusioneren al helemaal niet. Het belangrijkste is natuurlijk dat u in eerste instantie de onderliggende kenmerken en risico’s blootlegt van het bedrijf waarmee u gaat fusioneren of dat u zal overnemen. Hierbij dient u met alle aspecten rekening te houden, inclusief de bedrijfscultuur die gegarandeerd zal verschillen van de manier waarop u in Nederland of Vlaanderen handelt. Daarnaast dient u de Duitse markt goed te kennen want ook de economische structuur is er nu eenmaal anders.

Vervolgens is de prijs altijd een bepalende factuur bij het fusioneren met een Duits bedrijf. Een nauwkeurige bedrijfswaardering is broodnodig en dat kan enkel gebeuren wanneer u ook zicht heeft op alle risico’s. Het zou u maar overkomen als blijkt dat het overgenomen bedrijf in Duitsland het al jaren niet zo nauw neemt met de Duitse milieuwetgeving. In functie van dergelijke ontdekte risico’s zal de ideale overnameprijs natuurlijk wijzigen, maar via de koopovereenkomst kunt u zich ook indekken tegen allerhande onbekende risico’s.

Toch profiteert u ook na de overname van het bedrijf in Duitsland van mijn ondersteuning. Op dat moment begint nu eenmaal het echte werk. Nu moet u het bedrijf in uw ondernemingsstructuur inpassen, moet er personeel worden uitgewisseld of zijn er nieuwe bedrijfsgeheimen die u te allen tijde moet beschermen. Ten slotte moet u ook twee bedrijfsculturen met elkaar verenigen, terwijl een bestaande zaak overnemen ook voor het personeel al een stresserende gebeurtenis is en er weinig nodig is om de boel te doen ontploffen.

Dankzij mijn jarenlange ervaring in grensoverschrijdende fusies en bedrijfsovernames sta ik u gedurende het volledige overname- of fusieproces bij. Ik help conflicten te ondermijnen, analyseer afgelegde garantieverklaringen en u rekent voortdurend op mijn onafhankelijk advies. De praktijk leert mij dat het soms een wereld van verschil is wanneer u voortijdig op risico’s wordt gewezen en net daarom beperk ik me niet alleen tot mijn juridische taken.

Bestaande zaak overnemen in Duitsland biedt opportuniteiten

Hoewel de overname van een bedrijf in Duitsland best ingewikkeld kan zijn, mag u niet blind zijn voor de vele opportuniteiten. De toegang tot de Duitse economische markt zal u veel opleveren en zeker wanneer u een partner of toeleverancier overneemt, zijn de voordelen ook voor uw activiteiten in Nederland of Vlaanderen voelbaar. Het belang van een grondige voorbereiding blijft daarbij een aandachtspunt.

Daarnaast swingen de overnameprijzen in Duitsland niet meteen de pan uit, integendeel. De Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) trok eerder al meermaals aan de alarmbel omdat Duitse bedrijven het moeilijk vinden om een overnamekandidaat te vinden. En dat zegt natuurlijk ook iets over de onderhandelingsmarge waarover u beschikt.

Over Uw advocaat in Duitsland

Als advocaat in Duitsland ben ik gespecialiseerd in het ondersteunen van Vlaamse en Nederlandse bedrijven die een bestaande zaak overnemen in Duitsland, maar ook in fusies door en van Duitse bedrijven.

Ik studeerde ondernemingsrecht aan de universiteit van Osnabrück, met vennootschapsrecht als specialisatie. Mijn master in Mergers en Acquisitions (fusies en overnames) behaalde ik aan de universiteit van Münster. Na het bewijs van mijn kennis en kunde kreeg ik van de orde van advocaten in Düsseldorf de titels “Fachanwalt Gesellschaftsrecht” (gespecialiseerd advocaat voor vennootschapsrecht) en “Fachanwalt Internationales Wirtschaftsrecht” (gespecialiseerd advocaat voor ondernemingsrecht).

Laat het duidelijk zijn dat u zich maar beter laat begeleiden wanneer u beslist om een bestaande zaak over te nemen in Duitsland. Als gespecialiseerd advocaat in Duitsland sta ik u hier graag in bij. Neem contact met mij op voor meer informatie.

Fusies overnames advocaat duitsland