ONDERNEMINGSRECHT

A

Ondernemingsrecht

Voor iedereen gelden regels, ook voor entiteiten die niet daadwerkelijk levende personen zijn. De rechten en plichten van een onderneming zijn zo eveneens wettelijk begrensd. De precieze regels zijn te vinden in het ondernemingsrecht, dat speciaal is toegespitst op het juridische reilen en zeilen van bedrijven die specifiek zijn opgericht met een winstoogmerk.

Het ondernemingsrecht is nauw verweven met de commerciƫle wereld. Advocaten met een specialisatie in ondernemingsrecht worden daarom ook vaak ingeschakeld in gevallen waarbij er in principe nog geen sprake van een geschil is. Onze advocaten kunt u dan ook als juridisch adviseur beschouwen. Wanneer u in de praktijk toch met het ondernemingsrecht in aanraking komt, kunt u vanzelfsprekend ook op onze steun rekenen.

Het ondernemingsrecht kan van toepassing zijn op allerlei bedrijfsmatige activiteiten, zoals fusies, overnames, herstructureringen, de opstelling en uitvoering van contracten en ook de samenwerking tussen private en publieke partijen.

Onze ondernemingsrechtadvocaten staan gereed voor uw vragen m.b.t uw grensoverschrijdende activiteiten in Duitsland, bijvoorbeeld:

  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • het ontslag van een bestuurder
  • de herstructurering van een onderneming
  • de overname van een bedrijf
  • fusies
  • joint ventures en samenwerkingsovereenkomsten
  • herstructureringen
  • reorganisaties
  • corporate litigation, waaronder aandeelhoudersgeschillen