ECONOMISCH STRAFRECHT

E

Economisch strafrecht
Het economisch strafrecht is een aparte en bijzondere discipline binnen het strafrecht. Onze advocaten beschikken over zeer veel kennis op strafwettelijk en economisch gebied. Zij kunnen voor u onderhandelen met de officier van justitie, de belastingdienst, douane en FKS. Teven kunnen zij u vertegenwoordigen voor alle gerechten in de Bondsrepubliek en u adviseren en bijstaan in het geval van diverse soorten economische delicten, waaronder:

– Diefstal van intellectuele eigendom
– Witwassen van geld
– Strafbare feiten m.b.t. failissementen
– Corruptie
– Niet betalen van sociale verzekeringen
– Belastingontduiking
– Verduistering
– Valsheid in geschrifte