ARBEIDSRECHT

Alles wat arbeidsrecht betreft

A

Arbeidsrecht

Veel ondernemingen hebben op een zeker moment behoefte aan juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij een voorgenomen reorganisatie die, vanwege de economische omstandigheden, onvermijdelijk is. Het kan echter ook de medewerker zelf zijn die, bij een geschil omtrent arbeidsvoorwaarden of bij een ongewenst ontslag, juridische bijstand wenst.

Wij kunnen zowel werkgever als werknemer adviseren en ondersteunen op juridisch vlak. Mochten beide partijen er niet uitkomen, dan behoort uiteraard ook procederen tot de mogelijkheden.