Noodweer

Notwehr = Notwehr is de verdediging die nodig is om een actuele onwettige aanval tegen zichzelf of een ander af te wenden (§ 32 StGB).

Noodweerexces

Notwehrexzess = Als de dader uit verwarring, angst of schrik de grenzen van de Notwehr overschrijdt, wordt hij niet gestraft (§ 33...