Rechtskräftig = Tegen een vonnis of beschikking is geen hoger beroep meer mogelijk. Latijn “contra rem iudicatam non audietur”: “Tegen een besloten zaak wordt men niet gehoord”.