Jugendstrafgericht / Familiengericht = In Duitsland zijn familiezaken en strafzaken twee verschillende afdelingen. Het Jugendstrafgericht is de strafrechter als jeugdrechter, de jeugdrechtbank en de jeugdkamer. Jeugdrechtbanken.De familierechter een afdeling van de arrondissementsrechtbank die belast is met de behandeling van familiezaken (artikel 23b GVG).