Untersuchungshaft (U-Haft) = Volgens StPO voorlopige hechtenis. Het kan alleen door een rechter worden bevolen door middel van een aanhoudingsbevel en een verzoek om toelating tot de voorlopige hechtenis. In de regel wordt dit voorafgegaan door een aanhouding door de politie of het openbaar ministerie (§§ 112ff. StPO) In de regel wordt de tijd die in voorlopige hechtenis is doorgebracht, verrekend met een eventuele latere vrijheidsstraf. Voor de tijd in voorlopige hechtenis gelden strengere voorwaarden voor de verdachte, ondanks het vermoeden van onschuld. In de regel kan voorlopige hechtenis maximaal zes maanden duren.