Formelles Recht = Het formele recht omvat het geheel van rechtsnormen die dienen om het materiële recht te handhaven (bijv.. ZPO, StPO).