Verbindung mehrerer Strafsachen = Het gerecht kan, in geval van samenhang tussen verschillende bij hem aanhangige strafzaken, gelasten dat deze zaken voor een gelijktijdige behandeling worden gevoegd, [§ 237 StPO].