Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen

Huis-/Postadres:
Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen
Am Wall 198
28195 Bremen
Duitsland

Telefon: 0049(0)0421/361-4451
Fax: 0049(0)421/361-4451

E-Mail:  office@oberlandesgericht.bremen.de
Internet: http://www.oberlandesgericht.bremen.de/

Presidente: Karen Buse

Het Oberlandesgericht is in civiele zaken het hof van beroep voor proceduren van het Landgericht. In familiezaken is het Oberlandesgericht hof van beroep voor het Amtsgericht. Tegen een vonnis van een Oberlandesgericht bestaat de mogelijkheid van cassatie bij het Bundesgerichtshof, als de rechter de zaak voor juridisch veelbetekend houden (bijvoorbeeld als geen gemeenschappelijke rechtspraak bestaat).

Het arrondissement van het Hanseatische Oberlandesgericht Bremen omvat het Landgericht Bremen.

De rechter beslissen met zijn drieen (Senat). De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Hanseatische Oberlandesgericht Bremen verplicht.

Het arrondissement van het Hanseatische Oberlandesgericht Bremen omvat drie Amtsgerichte:

  1. Amtsgericht Bremen
  2. Amtsgericht Bremen-Blumenthal
  3. Amtsgericht Bremerhaven

In Duitsland bestaan 24 Oberlandesgerichte (in Berlin wordt het Kammergericht genoemd), het Hanseatische Oberlandesgericht Bremen is een van deze.