Amtsgericht

Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlands kantongercht verglijkbaar en het laagste niveau binnen de gewone rechtspraak. De bevoegdheden van de Amtsgerichten zijn geregeld in de derde titel van het Duitse wetboek de Gerichtsverfassungsgesetz.

Arrondissement

Het arrondissement is in het Duits “der Gerichtsbezirk” en bedoelt het gebied waar de rechtbank is bevoegd. Het kleinste arrondissement hebben in Duitsland de Amtsgerichte. Maar het bestaan verschillende uitzonderingen, welke in het Duits procesrecht (ZPO) zijn te vinden.