Net zoals in Nederland wordt bij Landgerichten in Duitsland recht gesproken door enkelvoudige en meervoudige kamers. Een meervoudige kamer bestaat uit drie rechters in civiele rechtszaken en uit drie beroeps-rechters plus twee lekenrechters in strafzaken (Große Strafkammer). In minder ingewikkelde beslist een enkelvoudige kamer (Einzelrichter), deze bestaat uit een enkele rechter.