Amtsgericht Warburg

Huisadres:
Amtsgericht Warburg
Puhlplatz 1
34414 Warburg
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Warburg
Postfach 1152
34401 Warburg
Duitsland

Telefoon: 0049 (0) 5641 7881 0
Fax: 0049 (0) 5641 3583

Directrice: Insa Menke

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Warburg omvat het gebied van de steden Borgentreich, Warburg en Willebadessen.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Warburg is in civiele zaken bij het Landgericht Paderborn inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Warburg is een van deze.