Amtsgericht Tiergarten

Huisadres:
Amtsgericht Tiergarten
Turmstraße 91
10559 Berlin
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Tiergarten
10548 Berlin
Duitsland

Telefoon: 0049(0)30/9014-3000
Fax: 0049(0)30/9014-2010

 
President: Hans-Michael Borgas
 

Het Amtsgericht is in Duitsland, in civiele zaken, bevoegd tot vorderingen van €5.000,- (bedrag of waarde van de vordering) of minder. Bovendien is het toepasselijk voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken; het voert ook dezelfde registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het Amtsgericht Tiergarten is bevoegd in alle strafzaken van Berlijn.

Hoger beroep tegen uitspraken van het Amtsgericht Tiergarten worden ingesteld bij het Landgericht Berlin.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Amtsgericht Tiergarten niet verplicht, behalve als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Tiergarten is er één van.