Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt

Huisadres:
Amtsgericht Stuttgart
Badstr. 23
70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Stuttgart
Postfach
70331 Stuttgart-Bad Cannstatt
Duitsland

Telefoon: 0049 (0) 711 921 0
Telefax: 0049 (0) 711 921 3300

E-Mail: poststelle@agbadcannstatt.justiz.bwl.de
Internet: www.amtsgericht-stuttgart-bad-cannstatt.de

Directeur: Dr. Andreas Holzwarth

Het Amtsgericht is in Duitsland, in civiele zaken, bevoegd tot vorderingen van €5.000,- (bedrag of waarde van de vordering) of minder. Bovendien is het toepasselijk voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken; het voert ook dezelfde registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt omvat de stadsdeelen van Stuttgart Stuttgart-Bad Cannstatt, -Untertürkheim, -Obertürkheim, -Feuerbach, -Münster, -Mühlhausen, –Stammheim, -Weilimdorf en –Zuffenhausen.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt kan bij civiele zaken bij het Landgericht Stuttgart worden ingediend. Beroep in familiezaken kan bij het familiegerecht worden ingediend, maar het wordt dan doorgestuurd naar het Oberlandesgericht Stuttgart.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve bij echtscheiding en strafrecht (als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat). In

Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt is er één van.