Amtsgericht Schmallenberg

Huisadres:
Amtsgericht Schmallenberg
Im Ohle 6
57392 Schmallenberg
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Schmallenberg
Postfach 21 20
57382 Schmallenberg
Duitsland

Telefon: 0049(0)2974/9626-0
Fax: 0049(0)2974/9626-46

Directeur: Ralf Fischer

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Schmallenberg omvat het gebied van de stad Schmallenberg.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Schmallenberg is in civiele zaken bij het Landgericht Arnsberg inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Schmallenberg is een van deze.