Amtsgericht Rottweil

Huisadres:
Amtsgericht Rottweil

Königstr. 20
78628 Rottweil
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Rottweil
Postfach 13 54
78613 Rottweil
Duitsland

Telefoon: 0049(0)741/2430
Telefax: 0049(0)741/2432345

E-Mail: poststelle@agrottweil.justiz.bwl.de
Internet: www.amtsgericht-rottweil.de

Directrice: Petra Wagner

Het Amtsgericht is in Duitsland, in civiele zaken, bevoegd tot vorderingen van €5.000,- (bedrag of waarde van de vordering) of minder. Bovendien is het toepasselijk voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken; het voert ook dezelfde registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Rottweil omvat de stad Rottweil zoals de gemeenten Bösingen, Deißlingen, Dietingen, Dunningen, EschbronnVillingendorf, Wellendingen en Zimmern ob Rottweil.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Rottweil kan bij civiele zaken bij het Landgericht Rottweil worden ingediend. Beroep in familiezaken kan bij het familiegerecht worden ingediend, maar het wordt dan doorgestuurd naar het Oberlandesgericht Stuttgart.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve bij echtscheiding en strafrecht (als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat). In

Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Rottweil is er één van.