Amtsgericht Rahden

Huisadres:
Amtsgericht Rahden
Lange Straße 18
32369 Rahden
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Rahden
Postfach 109
32362 Rahden
Duitsland

Telefoon: 0049(0)5771/9104-0
Fax: 0049(0)5771/910499

Directeur: Ulrich Staas

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Rahden omvat het gebied van de steden Rahden en Espelkamp zoals van de gemeente Stemwede.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Rahden is in civiele zaken bij het Landgericht Bielefeld inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Rahden is een van deze.