Amtsgericht Plettenberg

Amtsgericht Plettenberg
An der Lohmühle 5
58840 Plettenberg
Duitsland

Telefon: 0049(0)2391/8139-0
Fax: 0049(0)2391/8139-39

Directeur: Lothar Leonhardt

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Plettenberg omvat het gebied van de steden Herscheid en Plettenberg.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Plettenberg is in civiele zaken bij het Landgericht Hagen inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Plettenberg is een van deze.