Amtsgericht Osnabrück

Huisadres:
Amtsgericht Osnabrück
Kollegienwall 29/31
49074 Osnabrück
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Osnabrück
Postfach 11 51
49001 Osnabrück
Duitsland

Telefoon: 0049(0)541/315 0
Fax: 0049(0)541/315-6304

Directeur: Dr. Thomas Veen

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Osnabrück omvat het gebied van de stad Osnabrück.

In zaken m.b.t. faillissementen is het Amtsgericht Bad Iburg centraal bevoegd.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Osnabrück is in civiele zaken bij het Landgericht Osnabrück inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Oldenburg.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Osnabrück is een van deze.