Amtsgericht Münster

Huisadres:
Amtsgericht Münster
Gerichtsstraße 2
48149 Münster
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Münster
Postfach 61 65
48136 Münster
Duitsland

Telefoon: 0049(0)251/494-0
Fax: 0049(0)251/494-2580

Directeur: Norbert Schöppner
Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).
Het arrondissement van het Amtsgericht Münster omvat het gebied van de stad Münster.

Beroep tegen beslissingen van het  Amtsgericht Münster is in civiele zaken bij het Landgericht Münster inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Münster is een van deze.