Amtsgericht Iserlohn

Huis-/Postadres:
Amtsgericht Iserlohn

Friedrichstraße 108 – 110,
58636 Iserlohn
Duitsland

Telefon: 0049(0)2371/661-0
Fax: 0049(0)2371/661-110

 
Directeur: Volker Borchert

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Iserlohn omvat het gebied van de steden Iserlohn en Hemer.

Hoger beroep tegen een uitspraak van het Amtsgericht Iserlohn wordt bij het Landgericht Hagen inteleggen. Hoger beroep in familiezaken wordt bij het familiegerecht ingesteld, maar de beroepsschrift wordt onmiddelijk doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Amtsgericht Iserlohn niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Iserlohn  is een van deze.