Amtsgericht Helmstedt

Huisadres:
Amtsgericht Helmstedt
Stobenstr. 5
38350 Helmstedt
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Helmstedt
Postfach 14 20
38334 Helmstedt
Duitsland

Telefoon: 0049 (0) 5351 1203 0
Fax: 0049 (0) 5351 1203 50

 
Directeur: Dr. Stefan Miersch

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Helmstedt omvat het gebied van de stad en het district Helmstedt.

Hoger beroep tegen een uitspraak van het Amtsgericht Helmstedt moet worden ingesteld bij het Landgericht Braunschweig. Hoger beroep in familiezaken wordt bij het familiegerecht ingesteld, maar de beroepsschrift wordt onmiddelijk doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Braunschweig.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Amtsgericht Helmstedt niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Helmstedt is een van deze.