Amtsgericht Hamm

Huisadres:
Amtsgericht Hamm
Borbergstraße 1
59065 Hamm
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Hamm
Postfach 1141
59061 Hamm
Duitsland

Telefon: 0049(0)2381/909-0
Fax: 0049(0)2381/909-222

 
Directeur: Michael Kretschmer
 
Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).
 
Het arrondissement van het Amtsgericht Hamm omvat het gebied van de stad Hamm. Voor de steden Kamen en Unna voert het ook het kadaster.

Hoger beroep tegen een uitspraak van het  Amtsgericht Hamm wordtbij het Landgericht Dortmund ingesteld. Hoger beroep in familiezaken wordt bij het familiegerecht ingesteld, maar de beroepsschrift wordt onmiddelijk doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Amtsgericht Hamm niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Hamm is een van deze.