Amtsgericht Hamburg

Huisadres:
Amtsgericht Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Hamburg
Postfach 300121
20348 Hamburg
Duitsland

Telefon: 0049(0)40/42828-0
Fax: 0049(0)40/42843-4318

E-Mail: poststelle@ag.justiz.hamburg.de
Internet: www.amtsgericht.hamburg.de
President: Hans-Dietrich Rzadtki

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Hamburg omvat de midden van de stad Hamburg. Bijkomend is het Amtsgericht Hamburg het executiegerecht en het Aanmaningsgerecht voor Hamburg en Mecklenburg-Vorpommern.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Hamburg moet men in civiele zaken bij het Landgericht Hamburg indienen. Beroep in familiezaken moet men bij het familiegerecht indienen, maar de beroepsschrift wordt onmiddellijk doorgestuurd aan het Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging is bij het Amtsgericht niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Hamburg  is een van deze.