Amtsgericht Dortmund

Huisadres:
Amtsgericht Dortmund
Gerichtsstraße 22
44135 Dortmund
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Dortmund
Postfach 10 50 27
44047 Dortmund
Duitsland

Telefon: 0049(0)231/926-0
Fax: 0049(0)231/926-23090

 
President: Peter Benesch
 
Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).
 
Het arrondissement van het Amtsgericht Dortmund omvat het gebied van de stad Dortmund.

Beroep tegen beslissingen van het  Amtsgericht Dortmund is in civiele zaken bij het Landgericht Dortmund inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is  bij het Amtsgericht Dortmund niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Dortmund is een van deze.