Amtsgericht Brühl

Huisadres:
Amtsgericht Brühl
Balthasar-Neumann-Platz 3
50321 Brühl
Duitsland

Telefon: 0049(0)2232/709-0
Fax: 0049(0)2232/709-999

 
Directrice: Susann Ulbert-Maur

Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Brühl omvat het gebied van de steden Brühl, Erftstadt, Hürth und Wesseling.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Brühl is in civiele zaken bij het Landgericht Köln inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Köln.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Amtsgericht Brühl niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Brühl is een van deze.