Amtsgericht Bremen Blumenthal

Huis-/Postadres:
Amtsgericht Bremen Blumenthal

Landrat-Christians-Str. 67
28779 Bremen
Duitsland

Telefoon: 0049(0)421361-7714
Telefax: 0049(0)421361-7302

E-Mail: office@amtsgericht-blumenthal.bremen.de
Internet: https://amtsgericht-blumenthal.bremen.de/

Directrice: Heiland

Het Amtsgericht is in Duitsland, in civiele zaken, bevoegd tot vorderingen van €5.000,- (bedrag of waarde van de vordering) of minder. Bovendien is het toepasselijk voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken; het voert ook dezelfde registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Bremen Blumenthal omvat de stadsdelen van Bremen Blumenthal, Burglesum en Vegesack.

Hoger beroep tegen een uitspraak van het Amtsgericht Bremen Blumenthal moet worden ingesteld bij het Landgericht Bremen. Hoger beroep in familiezaken wordt bij het familiegerecht ingesteld, maar de beroepsschrift wordt onmiddelijk doorgestuurd naar het Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Amtsgericht Bremen Blumenthal niet verplicht, behalve bij echtscheiding en strafrecht (als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat).

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Bremen Blumenthal is er één van.