Amtsgericht Bottrop

Huisadres:
Amtsgericht Bottrop
Gerichtsstr. 24
46236 Bottrop

Postbus:
Amtsgericht Bottrop
Postfach 10 01 43 und 10 01 44
46236 Bottrop

Telefon: 0049(0)2041/77997-0
Fax: 0049(0)2041/7799 7-100

 
Directeur: Harald Lütgebaucks
 
Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).
 
Het arrondissement van het Amtsgericht Bottrop omvat het gebied van de stad Bottrop.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Bottrop is in civiele zaken bij het Landgericht Essen inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat bij het Amtsgericht Bottrop niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Bottrop is een van deze.