Amtsgericht Bad Mergentheim

Huis-/Postadres:
Amtsgericht Bad Mergentheim
Schloß 5
97980 Bad Mergentheim
Duitsland

Telefoon: 0049 (0) 7931 53 00
Telefax: 0049 (0) 7931 53 0369

E-Mail: poststelle@Aagmergentheim.justiz.bwl.de
Internet: www.amtsgericht-bad-mergentheim.de

Directeur: Martin Autenrieth

Het Amtsgericht is in Duitsland, in civiele zaken, bevoegd tot vorderingen van €5.000,- (bedrag of waarde van de vordering) of minder. Bovendien is het toepasselijk voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken; het voert ook dezelfde registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).

Het arrondissement van het Amtsgericht Bad Mergentheim omvat de steden Bad Mergentheim, Creglingen, Niederstetten en Weikersheim zoals de gemeenten Igersheim en Assamstadt.

Beroep tegen beslissingen van het Amtsgericht Bad Mergentheim kan bij civiele zaken bij het Landgericht Ellwangen worden ingediend. Beroep in familiezaken kan bij het familiegerecht worden ingediend, maar het wordt dan doorgestuurd naar het Oberlandesgericht Stuttgart.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Amtsgericht Bad Mergenhteim niet verplicht, behalve bij echtscheiding en strafrecht (als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat). In

Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Bad Mergentheim is er één van.