Rechtbanken

De juridische piramide Duitsland:

Juridische Piramide Duitsland

Organisatie Duitse rechtbanken:

Het Bundesgerichtshof ist centraal bevoegd voor cassatie van uitspraken van Landgerichten en Oberlandesgerichten. De autoriteit van het Bundesgerichtshof heeft de Bond en het Justizministerium des Bundes.

Landgerichte und Oberlandesgerichte zijn georganiseerd naar provincies. Het Justizministerium van de respective provincie is ook verantwoordelijke autoriteit:

 1. Bayern (Beieren)
 2. Baden Württemberg
 3. Berlin
 4. Brandenburg
 5. Bremen
 6. Hamburg
 7. Hessen
 8. Mecklenburg-Vorpommern
 9. Niedersachsen
 10. Noordrijn-Westfalen
 11. Rheinland-Pfalz
 12. Saarland
 13. Sachsen
 14. Sachsen-Anhalt
 15. Schleswig-Holstein
 16. Thüringen

Naast deze piramide bestaan in Duitsland nog gespecialiseerde rechtbanken voor belastingrecht, arbeidsrecht, sociaal recht en bestuursrecht. Het bestaan er eigen Bundesgerichtshöfe voor cassatien. Voor belastingen is deze in München, voor arbeidszaken in Erfurt, voor sociaal recht in Kassel en voor bestuursrecht in Leipzig.