Fachanwalt Internationales Wirtschaftsrecht

Advocaat in Duitsland, gespecialiseerd in ondernemingsrecht

Wij zijn een advocatenkantoor in Düsseldorf, gespecialiseerd in internationaal ondernemingsrecht. Wij werken met Nederlandstalige advocaten die met name thuis zijn in het vennootschapsrecht, internationale fusies en overnames, handelsrecht, logistiek recht, commerciële geschillen en commerciële arbitrage.

CONTACTEER ONS VANDAAG NOG


Contacteer ons direct

Duits advocatenkantoor voor ondernemingen in Nederland en België

Wij zijn een gerenommeerd Duits advocatenkantoor met goede contacten in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Hiervoor rekenen wij op Nederlandstalige advocaten die gespecialiseerd zijn in het Duits recht. Wij richten ons op Belgische en Nederlandse ondernemingen die te maken krijgen met het Duits recht, dat op verschillende punten afwijkt van het recht in België en Nederland. In de eerste plaats treden wij op als juridisch adviseurs, maar daarnaast doen we er ook alles aan om uw belangen te behartigen.

 

 

 

ondernemingsrecht

Als experts in het juridische reilen en zeilen van ondernemingen focussen we op diverse bedrijfsmatige activiteiten, zoals fusies, herstructureringen en het contractenrecht.


MEER INFORMATIE

 

Vervoerrecht

Het transportrecht is sterk gereglementeerd en kent vaak een grensoverschrijdende dimensie. Zowel met juridische vraagstukken bij vervoer over de weg, per schip of per vliegtuig kunt u bij ons terecht.


MEER INFORMATIE


Procesrecht / Arbitrage

Het procesrecht legt de formele regels vast en geeft aan hoe u juridische procedures moet voeren. Het Duitse procesrecht werkt anders dan in Nederland of België. Wij staan u bij.


MEER INFORMATIE

Vennootschapsrechtelijke vraagstukken in Duitsland

Wanneer u zich op de Duitse markt focust, krijgt u vroeg of laat te maken met het vennootschapsrecht. Zo kunt u beslissen om een Duitse GmbH op te richten (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), vergelijkbaar met de besloten vennootschap in België en Nederland. Daarnaast is het mogelijk dat u een bedrijf wilt overnemen in Duitsland of beslist om te fusioneren. Of misschien wordt uw vennootschap wel overgenomen?

Wij zijn thuis in alle takken van het vennootschapsrecht en helpen u op een correcte manier te organiseren, terwijl we steeds aandacht hebben voor het beperken van diverse risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn met dergelijke juridische structuurwijzigingen.

– GmbH / UG oprichten in Duitsland
– GbR oprichten in Duitsland
– OHG oprichten in Duitsland
– KG oprichten in Duitsland
– AG oprichten in Duitsland
– Ondersteuning bij de overname van een Duits bedrijf
– implementatie van een overgenomen Duits bedrijf
– Fusioneren met een Duits bedrijf
– verkoop van een Duits afdeling
– Splitsing van een bedrijf in Duitsland
– Joint Ventures met een Duits bedrijf

Duits vennootschapsrecht advocaat
advocaat arbitration Duitsland

Advocaat voor arbitrage in Duitsland

Via arbitrage kunnen aanzienlijke procedurele besparingen worden bereikt door juridische geschillen aan de bron op te lossen. Ons advocatenkantoor in Duitsland beschikt over een succesvol advocaat gespecialiseerd in Duitse en internationale arbitrageprocedures waarbij Duitse, Belgische of Nederlandse ondernemingen betrokken zijn. Hij treedt ook veelvuldig als arbiter op voor dergelijke procedures.

Samen met onze cliënten vinden wij steeds de beste juridische en economische oplossing voor uw geschil. Hierbij gaat de focus naar het vroegtijdig vermijden van juridische geschillen. Wanneer dat niet mogelijk is, rekent u op ons advocatenkantoor in Duitsland voor de nodige ondersteuning voor de Duitse rechtbanken.

Advocatenkantoor voor juridische procedures in Duitsland

Als onderneming is het belangrijk om u correct te organiseren. Passende algemene voorwaarden, waterdichte overeenkomsten en juridisch advies mogen daarbij niet ontbreken. Wanneer u echter toch in een juridische procedure terechtkomt, rekent u op onze advocaat in Duitsland met ondernemingsrecht als specialisatie.

Onze advocaten hebben een karrenvracht aan erving in de Duitse procespraktijk. Ze waren eerder aan de slag in een kantoor voor hoger beroep en kennen alle kneepjes van het Duitse procesrecht. U contacteer onze advocaat in Duitsland niet alleen voor handelsrechtelijke of vennootschapsrechtelijke procedures, maar ook voor diverse arbeidsrechtelijke procedures, het aanspannen van kortgedingen, het instellen van hoger beroep, executiegeschillen en dergelijke meer.

In nagenoeg alle takken van het ondernemingsrecht bieden wij u procedurele bijstand aan. We doen dit bij de diverse gerechten in Duitsland, waaronder de Amtsgerichten, Landgerichten, Oberlandesgerichten en het Bundespatentgericht. We zijn met name gespecialiseerd in beroepszaken, waarvoor we ook veelvuldig door andere Duitse advocaten worden ingeschakeld.

Procesrecht Duitsland advocaat

Procederen in Duitsland

Onze advocaten in Duitsland hebben een uitstekende kennis van het Duitse procesrecht en helpen u met diverse procedures, gaande van het aansprakelijkheidsrecht tot het arbeidsrecht.

Meer informatie

Arbitrage in Duitsland

Als succesvol advocatenkantoor voor internationaal ondernemingsrecht helpen we u met diverse arbitrageprocedures of treden we op als arbiter.

Meer informatie

Duitse rechtbanken

Enerzijds zijn de Duitse rechtbanken georganiseerd naar hun provincies (Landgericht und Oberlandesgericht), maar er zijn ook hogere hoven voor cassatieberoepen.

Meer informatie

Ontmoet Jan Dwornig, advocaat Duitsland ondernemingsrecht

Aan het roer van ons advocatenkantoor staat Jan Dwornig, gerenommeerd advocaat in Duitsland met ondernemingsrecht als specialisatie. Jan Dwornig is arbiter bij DIS, ICC en Unum en gecertificeerde Incoterms© 2020-trainer bij de ICC.

De Duitse orde van advocaten heeft hem het recht toegekend om de titels Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht (gespecialiseerd advocaat in internationaal ondernemingsrecht), Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht (gespecialiseerd advocaat in handels- en ondernemingsrecht) en Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht (gespecialiseerd advocaat in transport- en expeditiewetgeving) te dragen. Daarnaast is Jan Dwornig docent economisch recht, transportrecht en logistiek recht bij de Europese Fachhochschule in Keulen.

Voor Jan Dwornig is direct contact met zijn cliënten heel belangrijk. Hij doet er alles aan om uw belangen en situatie te begrijpen en om in de eerste plaats problemen te voorkomen. Zo nodig haalt hij het uiterste uit de kan om bestaande problemen op te lossen en zaken te winnen. Hij staat u bij in het Nederlands, Duits of Engels.

 

Maak kennis met advocaat Jan Dwornig
Contact: WhatsApp

Contacteren